Styrelsen

STYRELSE

Ordförande: Pernilla Markström
Vice ordförande: Gunilla Holck-Clausen
Sekreterare: Ann Isaksson Kassör: Sofie Aminoff 
Suppleanter: Charlotta Rung, Eva Kolbjer